Edifici públic característic del primer quart del segle XVI, construït tot amb carreus de pedra carejada i format per planta soterrani, planta baixa i tres plantes.

La restauració va ser integral de tot l’edifici, conservant només les façanes i reconstruïnt tots els forjats interiors i la coberta. La distribució interior es va adaptar a les necessitats del consistori.


 

Ajuntament de Solsona