REHABILITACIÓ D’INTERIORS

Una de la múltiples actuacions que realitza la nostra empresa i en la qual té experiència des dels seus inicis és en el camp de la rehabilitació, enfocada a vivendes, locals comercials, manteniments,…

La rehabilitació interior normalment està enfocada a millorar l’habilitabilitat, a consolidar la seguretat estructural i constructiva, a millorar la disposició dels espais interiors, d’instal·lacions (agua, gas, electricitat i sanejament), d’accés al servei de telecomunicacions, d’accessibilitat amb eliminació de barreres arquitectòniques, de condicions d’eficiència energètica, de ventil.lació i d’eliminació d’humitats entre altres.

Contacteu amb nosaltres, porteu-nos el vostre projecte i us farem un pressupost a mida, tenint en compte qualitat i servei a un preu raonable.

Si ens feu confiança i decidiu tirar endavant amb el projecte, ens encarreguem de tot: de la sol·licitud de permisos, planificació i execució dels treballs (paletaria, instal.ladors, fusteria, …), assessorament…

La nostra empresa ofereix a cada client un tracte personalitzat per tal de garantir un servei adequat en funció de les necessitats de cadascú.

Treballem per fer la feina ben feta i aconseguir la satisfacció dels nostres clients.