Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L. o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del la web ni dels seus continguts
  • CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L. es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquesta web en qualsevol moment i sense previ avís.
  • CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.
  • CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L. no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web
  • L’ús d’aquesta web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Si faciliteu les vostres dades personals a CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L., aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a CONSTRUCTORA DE SOLSONA S.C.C.L., domiciliat a Solsona, a la Tra. Cta. De Manresa (C-26) Km. 105,35.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de les qüestions que es suscitin en relació a la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’ usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.