Constructora de Solsona és una empresa molt versàtil donada la seva llarga experiència en diferents àmbits dins el món de la construcció. En el sector públic s’ha treballat en diferents tipus d’obres com les que es pot apreciar, consistents en l’adaptació de dependències per a guarderies i en equipaments culturals, entre altres diverses actuacions.