Constructora de Solsona es troba a la vostra disposició per tal d’oferir-vos els serveis necessaris dins el món industrial. Es disposa d’una àmplia i adequada experiència en la construcció de naus industrials, en la rehabilitació de naus existents, en l’adequació de les mateixes per al seu ús industrial i en treballs de manteniment.

La nostra empresa pot ajudar-vos, orientar-vos, assessorar-vos i dur a terme les vostres propostes. A partir del projecte que vulgueu dur a terme, us farem un pressupost que s’ajusti a les vostres necessitats, a un preu raonable. A partir d’aquí, una vegada doneu el vostre vist-i-plau, ens encarreguem de tot, des de demanar els permisos adients per a dur a terme l’obra, planificació de treballs, execució dels mateixos i assessorament en els punts que siguin necessaris, donat el cas. Cal dir que tot el nostre sistema de treball està documentat i regit pel Sistema de Gestió de la Qualitat que tenim implantat, segons la norma ISO 9001.