assessorament1270

La nostra Empresa ofereix diferents serveis tècnics i d’assessorament entre els quals destaquen:

  • Tràmit per a l’obtenció de cèdules d’habitabilitat de primera i segona ocupació,
  • Certificats energètics,
  • Inspecció tècnica d’edificis,
  • Confecció de projectes de rehabilitació de vivendes,
  • Manteniment periòdic de l’estat general d’edificis,
  • Projectes de naus industrials,
  • Valoracions i peritacions d’edificis i terrenys i,
  • Pressupostos parcials i totals d’obres.