Dins d’un recinte prèviament preparat per a la seva ubicació, es va procedir a la construcció dels interiors del teatre, serveis, bastidors, zones d’accés i adaptació de l’escenari. Igualment, també es va fer tota la decoració del recinte, la dotació d’elements escènics, la col.locació de butaques, les instal.lacions d’il.luminació, climatització, …

 

Teatre Solsona