En el procés d’urbanització d’un tram de l’entrada al nucli antic de Solsona pel portal del Pont, es va descobrir un antic pou de gel, el qual, després de fer-ne el projecte tècnic, se’n va fer la rehabilitació i la construcció d’accessos per tal de fer-lo visitable i de facilitar l’entrada al públic en general.

Es va procedir a la restauració de les parets interiors del pou, a la construcció d’unes escalinates d’accés i a la marquesina d’entrada, a la museïtzació interior i al reforç estructural de la coberta, ja que, el pou es troba ubicat sota el nivell d’una via de circulació de vehicles.

 

Pou de Gel