Rehabilitació dels baixos d’un edifici antic de la ciutat de Manresa, per ser adaptat com a centre de formació d’ús públic.


 

Centre Obert la Font