A les imatges podeu apreciar diferents fases corresponents al procés de construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar.


 

Edifici vivendes Bages