Les imatges mostren el procés constructiu dut a terme per la nostra empresa en una vivenda unifamiliar aïllada  a la comarca del Solsonès.


 

Vivenda unifamiliar