Les imatges mostren la urbanització exterior de l’entorn d’una vivenda amb la construcció de murs per salvar els diferents desnivells, pavimentació i ajardinament.

Exteriors