La rehabilitació de les cobertes dels edificis antics és bàsica per assegurar la conservació dels mateixos, és per això que donem molta importància a aquests treballs, aplicant tècniques actuals i adequades en funció de les necessitats, del grau de deteriorament i l’entorn on es troba l’edifici.

Teulades