[ezcol_1half id=”” class=”” style=””]

Edifici gòtic, probablement del segle XIV, adquirit per l’Ajuntament de Cardona per tal de destinar-ho a arxiu històric de la vila ducal de Cardona, d’acord amb un projecte redactat pels serveis de patrimoni arquitectònic. Aquest projecte contempla l’amplicació de l’edifici en dos cossos dels quals el més proper a l’edificació existent conté el nucli de comunicacions principal amb una escala, un ascensor i els serveis. L’altre cos es desenvolupa en la part de la parcel.la més allunyada del carrer i conté el dipòsit documental de l’arxiu. Els dos cossos projectats es desenvolupen a nivells diferents, amb la finalitat de fixar la seva adaptació a la morfologia del terreny. La superfície total ampliada és de 452,58 m2. Les particions interiors de la zona ampliada són de formigó vist, impermeabilitzades per la part exterior, donat que es troben soterrades.

[/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end id=”” class=”” style=””]


[/ezcol_1half_end]

 

Palau Graells