Obres consistents en la renovació del ferm existent i la millora de la seva secció transversal amb pendents cap a la part central del carrer per tal d’afavorir la canalització i recollida d’aigües de pluja, l’eliminació de voreres i la pavimentació amb pedra natural de país d’acord amb els criteris establerts en el Pla especial del Nucli Antic.
El tram d’actuació del carrer Sant Miquel de Solsona és el comprès entre el carrer Sant Llorenç i el portal del Pont.

 

Pavimentació del carrer Sant Miquel