Obres consistents en l’enderroc de l’interior de l’edifici existent, salvaguardant les façanes i la part de la cuina del restaurant, amb posterior reconstrucció segons disseny i criteris d’edificació actual, habilitant en el nou restaurant amb dues plantes de menjador i serveis.

 

Reforma restaurant Mare de la Font