Restauració de la façana nord de l’església Sant Miquel de Cardona.

Les obres van consistir en rehabilitar la façana, rejuntant, netejant i consolidant els carreus de pedra de la mateixa i, en la reconstrucció de mainells i traceria dels finestrals. D’aquesta manera la façana monumental de l’església torna a mostrar els dos grans finestrals que tenia en origen (segle XIV) a banda i banda de la portalada d’accés a l’interior de l’església i que es van tapiar amb pedra i argila, probablement per la gerra de Successió.

 

Església Sant Miquel de Cardona